Bro

Dersom en eller flere tenner mangler, kan disse erstattes ved hjelp av en bro. Fremgangsmåten er i hovedsak lik som ved fremstillingen av en krone. Nabotennene til den manglende tannen blir slipt til og brukt som festepunkter for broen som erstatter den manglende tannen.

Bestill time nå!