Fjerning av amalgam

Mange ønsker å fjerne sølvgrå amalgamfyllinger. Den beste behandlingen for dine tenner er likvel ikke alltid å fjerne gamle fyllinger så lenge de er velfungerende og ikke skjemmende estetisk. Når vi finner det riktig å erstatte gamle amalgamfyllinger, fjernes disse og erstattes med moderne kompositt- (plast-) fyllinger hvor vi i størst mulig grad forsøker å finne riktig farge i forhold til dine tenner.

Bestill time nå!