Forebyggende tannbehandling / Rutinemessing innkalling

Vi avtaler gjerne med våre pasienter at vi kaller de inn til rutinemessig kontroll. Hvor ofte avhenger av en vurdering gjort at tannlegen/tannpleieren og ut ifra pasientens ønsker.

Bestill time nå!