Hvite fyllinger

I dag legges kun hvite fyllinger i moderne plastmaterialer så lenge det ikke er påkrevd med porselensløsninger som er et sterkere materiale når større restaureringer må lages. Gamle fyllinger vurderes jevnlig ved rutineundersøkelser eller hvis det skulle oppstå akutte behandlingsbehov ved f.eks. smerter eller knekte tenner eller fyllinger.

Bestill time nå!