Implantat

Hvis du mangler en eller flere tenner, er det mulighet for å sette inn en skrue i kjevebeinet (implantat). Implantatet med krone eller bro oppå vil erstatte den eller de manglende tennene. Hvis nabotenner er så å si intakte, er implantat som oftest den beste løsningen. Da sparer man nabotenner, som ved en bro ville måtte slipes til. Det er likevel en forutsetning at det bla. er nok bein i området for å sette inn implantat. Våre spesialister vil vurdere og informere deg nøye før behandlingen igangsettes. Hvis du har krav på støtte til implantat- og krone- behandlingen gjennom HELFO (trygden), vil våre spesialister sørge for at dette ivaretas.

Bestill time nå!