Lystgass

Vi kan tilby tannbehandling under lystgass for deg som er engstelig eller føler deg ukomfortabel med tannbehandling. Lystgassen virker ved å dempe angst og uro slik at du kjenner mindre til bedøvelse og behandling. Du kan hele tiden snakke med tannlegen og sover ikke under behandlingen. Lystgass gir normalt ingen bivirkninger og du kan forlate klinikken kort tid etter endt behandling.

Bestill time nå!